AXE, MD110 och Nordiska Datan├Ątet

Mission

Målet med denna hemsida är att hålla ELLEMTEL-andan vid liv.
ELLEMTEL-andan, denna unika företagskultur, blev en plattform och ett stödjande verktyg för det innovativa utvecklingsarbete av stora system, som bedrevs i flera decennier. ELLEMTEL-andan karaktäriseras av en blandning av jobb och fest, teamwork och kamratskap, resultat och målinriktning.

Kultur har definierats som "levnadssättet hos en organisation" och ELLEMTEL-andan, som genomsyrade hela företaget, blev en livsstil. Vi f.d. anställda tror att utvecklingorganisationer för nya komplexa  projekt kan lära av erfarenheterna från ELLEMTEL.


Website Builder